AKTUALIZACE 11.5.2020 - Provoz areálu v souladu s opatřeními proti koronaviru

Vážení sportovci,

od 11. 5. 2020 jsou v provozu všechny naše tenisové a badmintonové kurty, návštěvníci areálu jsou však i nadále povinni dodržovat zvláštní pravidla vyplývající z vládních opatření proti šíření koronaviru:

1. Vstup do areálu a pohyb po něm je možný pouze s ochranou dýchacích cest (např. rouškou). Roušku nemusí mít pouze hráči na tenisových a badmintonových dvorcích a osoby konzumující jídlo či nápoje v prostoru občerstvení před klubovnou. 

2. Nehrající doprovod může do areálu vstupovat pouze za podmínky, že celkový počet osob v areálu nepřekročí 100, a musí nosit roušku po celou dobu návštěvy. Do badmintonové haly smějí vstupovat pouze hráči a doprovod nezletilých hráčů.

3. Sprchy a šatny jsou nadále uzavřeny. Toalety jsou návštěvníkům k dispozici v prostorách tenisového zázemí.

4. Občerstvení je v provozu pouze ve venkovních prostorách před klubovnou, a to za stejných podmínek, jaké platí pro zahrádky v restauracích (tj. stoly od sebe alespoň 1,5m, u jednotlivých stolů maximálně 4 osoby, atd.).

5. Při vstupu do a při odchodu z vnitřních prostor areálu (včetně badmintonové haly) si vydezinfikujte ruce připraveným dezinfekčním prostředkem. 

6. Při nedodržení některého z výše uvedených pravidel je provozovatel areálu oprávněn vykázat hráče bez náhrady ze sportoviště.

Děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na Vaši návštěvu.