Obnovení provozu tenisových kurtů a zvláštní poděkování

Vážení sportovní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o tom, že nám vládní opatření umožnila obnovit provoz tenisových kurtů - rezervace hodin můžete provádět obvyklým způsobem přes náš rezervační systém. Sprchy a šatny jsou nadále uzavřeny, toalety jsou návštěvníkům k dispozici v prostorách tenisového zázemí. Návštěvníci areálu jsou i nadále povinni dodržovat všechna dříve zavedená režimová opatření (nošení roušek/respirátorů, dezinfekce rukou, atd.). Badmintonová hala bohužel zůstává i nadále uzavřena.

Zároveň si touto formou dovolujeme věnovat zvláštní poděkování všem předplatitelům zimní halové sezóny, kteří jste nás významnou měrou podpořili v naší opravdu svízelné situaci způsobené pandemií koronaviru. V důsledku souvisejících vládních restrikcí jsme museli prakticky odepsat celou halovou sezónu (tenisovou i badmintonovou), avšak při naší stálé povinnosti platit režijní náklady na provoz hal jsme se dostali do poměrně těžké finanční situace. O to více si vážíme Vašeho postoje, kdy jste drtivá většina z Vás souhlasila s naším návrhem na převedení Vašich finančních prostředků na kredity, které budou využity na Vaše rezervace v zimní tenisové sezóně 2021/22. Tyto prostředky však můžete samozřejmě čerpat již i v průběhu nastávající letní sezóny 2021 na rezervace tenisu či badmintonu.

Vám všem bychom tímto rádi poděkovali za Vaši trpělivost, pochopení a vstřícný přístup v této nelehké době a popřáli Vám i nám, abychom se již nikdy do podobné situace nedostali, a abychom se zase s radostí potkávali u našeho sportu, který máme tak rádi.

S pozdravem,

Mirek Moravec