Přihlašování do nové tenisové školy

V září 2018 bude v areálu Sportcentra Uhříněves probíhat přihlašování do nové tenisové školy pro děti, mládež i dospělé. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku a na stránce https://www.tenisuhrineves.cz/vyuka-tenis/